Stříbro jako platidlo má dlouhou a bohatou historii, což z něj činí jeden z nejdéle používaných kovů pro tento účel (samozřejmě spolu se zlatem). Jeho využívání sahá tisíce let do minulosti, kdy bylo ceněno pro svou vzácnost, trvanlivost, dělitelnost a přirozený lesk.

Stříbro jako platidlo – historie

Starověké civilizace

Stříbro bylo používáno jako forma peněz již starověkými civilizacemi. Ve starověkém Egyptě, Mezopotámii a dalších raných kulturách bylo stříbro ceněno pro svou krásu a vzácnost a používalo se k výrobě šperků, nádobí a jako forma platidla. Ve starověké Řecké a Římské říši byly raženy stříbrné mince, které sloužily jako důležitý prostředek pro obchod a ekonomiku.

Starověká Řecká mince Drachma: Ve starověkém Řecku byla drachma jednou z nejdůležitějších a nejrozšířenějších stříbrných mincí. Původně zavedená v 6. století př. n. l., drachma se stala základní měnovou jednotkou v mnoha řeckých městských státech. Tato mince, ražená ze stříbra, sloužila nejen jako prostředek pro obchod a transakce, ale také jako prostředek pro vyjádření umění, politiky a identity různých řeckých polis.

Římské Denáry: Denár byl stříbrná mince, která hrála klíčovou roli v římském měnovém systému. Zaveden kolem roku 211 př. n. l. během druhé punské války, denár rychle nahradil starší systémy a stal se dominantní formou měny v Římské republice a později v Římské říši. Denáry často nesly portréty císařů a bohů, což z nich činilo důležité prostředky politické propagandy.

Středověk

V období středověku pokračovalo používání stříbra jako platidla, přičemž mnohé evropské království razily své vlastní stříbrné mince. Stříbro hrálo klíčovou roli v mezinárodním obchodě, zejména v období raného novověku, kdy bylo významným faktorem v obchodu mezi Evropou, Asií a Amerikami.

Objev Nového světa

Objev Nového světa ve 15. a 16. století měl obrovský vliv na trhy se stříbrem, především díky objevu bohatých stříbrných dolů v Jižní a Střední Americe, zejména v Bolívii (Potosí) a Mexiku. Těžba stříbra v této oblasti významně zvýšila světové zásoby stříbra, což mělo dopad na globální ekonomiku a pomohlo financovat mnohé evropské mocnosti.

Španělské Stříbrné Dolary (Reales de a Ocho, známé také jako Španělské dolar): V 16. století Španělsko začalo razit stříbrné dolary, známé jako Reales de a Ocho nebo „Piece of Eight“, které se staly jednou z nejrozšířenějších mincí na světě. Díky obrovskému množství stříbra, které bylo dovezeno ze španělských kolonií v Novém světě, se tyto mince staly základním pilířem mezinárodního obchodu, a byly dokonce přijímány jako legální platidlo v USA až do roku 1857.

V čínské historii bylo stříbro běžně používáno jako platidlo ve formě ingotů známých jako „sycee“ nebo v čínštině jako „yuanbao„. Tyto ingoty měly různé tvary a velikosti a byly standardním způsobem obchodování a ukládání bohatství v Číně, zejména během dynastií Ming (1368–1644) a Qing (1644–1912). Hodnota sycee byla určována váhou a čistotou stříbra, a byly často používány v obchodních transakcích, daních a jako svatební dar.

Britské stříbrné šilinky: Šilink byl mincí používanou v Británii od doby Jindřicha VII. v 15. století až do decimalizace libry v roce 1971. Ačkoli byly pozdější verze šilinků raženy z jiných kovů, původní šilinky byly vyrobeny ze stříbra. Šilink měl hodnotu jedné dvacátiny libry nebo dvanácti pencí a byl důležitou součástí britského měnového systému, který se používal nejen v samotné Británii, ale i v jejích koloniích. Stříbrné šilinky byly symbolem stabilní měny a důležitým nástrojem pro domácí i mezinárodní obchod.

Bi-metalismus a stříbrný standard

V 19. století některé země přijaly bimetalismus, systém, v němž byly jako platidlo uznávány zlaté i stříbrné mince. USA, například, používaly stříbrný standard až do konce 19. století, kdy byl přijat zlatý standard. Stříbrný standard byl systém, ve kterém byla hodnota měny přímo spojena s určitým množstvím stříbra.

Americké stříbrné dolarové mince (Morgan a Peace Dolary): Americké stříbrné dolarové mince, zejména Morganovy dolary (1878–1921) a Peace dolary (1921–1935), jsou významnými příklady stříbra používaného jako platidlo v USA. Morganovy dolary byly pojmenovány po jejich designérovi, George T. Morganovi, a byly široce používány v oběhu. Peace dolary byly raženy na počest návratu míru po první světové válce. Tyto mince, obsahující vysoký podíl stříbra, byly nejen důležitým platidlem, ale staly se také ceněnými sběratelskými předměty.

Marocké stříbrné dirhamy: V Maroku byly jako platidlo tradičně používány stříbrné mince známé jako dirhamy. Tyto mince mají dlouhou historii v regionu a byly důležitou součástí ekonomiky severní Afriky. Dirhamy byly používány v různých obdobích a dynastiích, včetně Almoravidů a Almohadů, a pokračovaly v oběhu i v době francouzského protektorátu v Maroku na počátku 20. století. Stříbrné dirhamy byly ceněny pro svou stálost a byly klíčovým prvkem v obchodních a finančních transakcích v regionu.

20. století a současnost

Ve 20. století se většina zemí postupně odchýlila od kovových standardů, včetně stříbrného, a přijala fiat měny, jejichž hodnota není kryta fyzickým komoditním aktivem, jako jsou zlato nebo stříbro. Přesto stříbrné mince a slitky zůstávají populární mezi sběrateli a investory, kteří je považují za cenný způsob uchování hodnoty a ochrany proti inflaci a ekonomické nestabilitě.

Stříbro jako platidlo závěrem

Stříbro ukazuje jeho trvalou hodnotu a důležitost v ekonomických systémech po celém světě. Nejenom jako platidlo, ale obzvlášť jako platidlo hrálo pro lidstvo důležitou roli. A co my víme, třeba se ke kořenům zase vrátíme.

 

Chcete si do zlata spořit? Zajímají vás kryptoměny? Chcete nakoupit zlato, stříbro či mince?